Devize

Pentru persoanele sau entitățile care lucrează în domeniul licitațiilor, în special în aria lucrărilor de construcții, devizul și devizele sunt lucruri esențiale fără de care proiectul nu poate fi dus la bun sfârșit.

Devizul reprezintă lista amănunțită a cheltuielilor necesare pentru executarea unei lucrări. Mai exact, devizul este un document de evaluare anticipată a cheltuielilor materiale și a forței de muncă necesare pentru executarea unei lucrări proiectate.

În același timp, devizul este documentația economică prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării lucrărilor de construcții.

Ce conține documentația de deviz

O documentație corectă de deviz trebuie să conțină:

  • Devize – Formularele F1, F2 și F3;
  • Listele ce cuprinde consumurile de resurse: materiale, manoperă, transport, utilaj;
  • Lista cu utilaje și echipamente, inclusiv dotări – Formular F4;
  • Fișele tehnice ale dotărilor – Formularul F5.

In cadrul licitațiilor de lucrări, devizele conțin toate operațiunile care vor fi executate și prețuri pentru fiecare resursă ce va fi folosită în cadrul execuției lucrărilor. Este important ca în momentul întocmirii devizului, prețurile introduse să fie corect estimate, astfel și valoarea devizului va fi cea corectă.

De asemenea, în cadrul procedurilor de achiziții publice de lucrări, devizele prezentate de ofertant în cadrul propunerii financiare trebuie să respecte întocmai listele de cantități din cadrul documentației de atribuire, orice abatere de la listele publicate în SEAP putând fi motiv de respingere a ofertei depuse.

Devize construcții

Devizele reprezintă analiza financiară a unui proiect de construcții. Ele au în componență articole de deviz (norme de cost) care sunt formate din resursele primare: material/manoperă/utilaj/transport.

Devizul inițial numit și antemăsurătoare este întocmit de proiectant în cadrul proiectului Tehnic (PT) cu ajutorul unui program devize construcții și este transmis fără prețuri către ofertanți.

În legătură cu devize lucrări construcții, oferim servicii de întocmire a formularelor F1- F3, C2 – C11.

Utilizăm un software pentru devize construcții performant care ne permite să ajutăm fiecare client într-un timp cât mai scurt cu toate informațiile necesare despre devize lucrări construcții. Pentru a afla un preț devize construcții, potențialii clienți ne pot contacta iar un reprezentant le va răspunde în timp util cu un calcul devize construcții și modele devize lucrări.

Devize achiziții publice

În cadrul SEAP, operatorii economici înregistrați au posibilitatea de a publica cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, cu rol de instrument de lucru opțional.

Operatorul economic care dorește să publice în catalogul electronic, are obligația de a menționa detalii privind produsele, serviciile sau lucrările oferite, inclusiv prețul, spre exemplu devize construcții prețuri.

Operatorul economic are obligația ca, în termen de două zile de la primirea notificării, să transmită prin intermediul SEAP, acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în termenul prevăzut echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.

Oferim suport pentru participarea la licitații ori de câte ori este necesar, prin telefon și programe de tip acces la distanță, pe toată perioada contractului. Spre exemplu, putem oferi asistență pentru devize construcții online sau cursuri devize construcții pentru cei interesați să aprofundeze subiectul.

Un operator se va conecta la calculatorul dumneavoastră, vă va asista la introducerea de produse/servicii în catalog, finalizarea cumpărărilor directe, efectuarea tuturor pașilor necesari în licitațiile cu proceduri online sau offline, și pentru orice alte operațiuni legate de SEAP.