Curs achizitii publice

Achizițiile publice sunt o parte importantă a funcționării oricărui stat. Autoritățile publice, naționale, regionale sau locale folosesc achizițiile publice pentru a obține lucrări, produse sau servicii. Modul în care licitațiile publice se desfășoară se schimbă constant iar un bun specialist în achiziții trebuie să fie mereu la curent cu ultimele modificări.

Cui se adresează cursul de achiziții publice

Acest curs de achiziții publice este recomandat pentru toți oamenii care au absolvit o formă de învățământ superior și sunt interesați de sistemul de achiziții publice.

Informațiile predate în cadrul acestui curs de achiziții publice vor fi utile îndeosebi pentru următoarele categorii de persoane:

  • Funcționari publici din administrația publică centrală și locală;
  • Persoane care își doresc să ocupe un post de expert achiziții publice;
  • Ofertanți și compartimente interne ale autorităților contractante;
  • Specialiști din sectorul privat, încadrați în compartimente cu atribuții aferente procesului de planificare și asigurare a resurselor;
  • Persoane numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor și de evaluare a ofertelor;
  • Persoane desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziții;
  • Persoane implicate sau care își doresc să lucreze în echipe de management Fonduri Europene.

Care este durata cursului de achiziții publice

Durata acestui curs de expert achiziții publice în București poate varia între o zi și cinci zile. Pentru înscriere, doritorii trebuie să trimită o cerere în care să se specifice dacă își doresc un curs acreditat sau nu ANC. Nu există un număr minim de participanți.

Care sunt informațiile predate în cadrul cursului de achiziții publice

Cursul are un pronunțat caracter practic iar principalul obiectiv este însușirea de către participanți a legislației în vigoare prin actualizarea informațiilor din domeniul achizițiilor publice. Orice persoană care muncește în sistemul achizițiilor publice sau în domenii conexe trebuie să cunoască și să stăpânească materia predată în cadrul acestui curs de achiziții.

Agenda acestui curs de expert achiziții publice conține în primul rând informații de bază precum tipuri de proceduri și etapele procesului de achiziție publică, absolut necesare pentru a înțelege sistemul de achiziții.

Mai apoi vor fi explicate în detaliu atribuțiile compartimentului intern specializat pentru cei care lucrează deja în domeniu și vor să capete noi cunoștințe sau pentru cei aflați la început, care vor să aplice pentru un job în administrație.

În continuare, cursanților li se va explica clar fiecare componentă relevantă pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire: strategia de contractare, planul anual de achiziții și consultarea pieței.

O parte importantă a unor cursuri de achiziție publică eficiente este informarea participanților cu privire la documentele necesare unei bune desfășurări a activități în domeniu precum: documentația de atribuire, cerințe de calificare și selecție pentru ofertant principal/ofertant asociat/terț susținător/subcontractor, caiet de sarcini, model de contract și criterii de atribuire.

Fiecare informație despre achiziții publice din curs va fi însoțită de exemple din practică pentru ca toți participanții să înțeleagă rapid, să rețină și apoi să fie capabili să aplice noile cunoștințe la locul de muncă.

Cursul se poate organiza la cerere, neexinstând un număr minim de persoane și se poate alege între curs acreditat sau nu ANC (în funcție de cerințele cursanților).