Curs specializat

Acest tip de curs își propune să evidențieze prin prezentarea de exemple concrete (corelate cu legislația în vigoare) anumite domenii de interes din legislația achizițiilor publice.

Astfel, punem să dezbatem subiecte precum Subcontractorii – este o obligație a operatorilor economici de ai declara în ofertă sau este o opțiune?

Un alt exemplu poate fi DUAE – înțelegerea și completarea corectă a documentului