Curs SEAP/SICAP

SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) este o platforma electronică folosită de autoritățile publice pentru a achiziționa lucrări, bunuri și servicii. SICAP (Sistem Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor publice) este noua versiune a platformei SEAP.

Platforma SEAP poate fi folosită de două categorii de utilizatori: autorități contractante și ofertanți. Prin autorități contractante ne referim la entitățile care organizează licitațiile precum primării, instituții publice și ministere. Ofertanții reprezintă entitățile care participă la licitațiile deschise, atât societăți comerciale cu capital privat, cât și societăți de stat.

Cui se adresează cursul SEAP/SICAP

Acest curs utilizare SEAP este recomandat pentru toate persoanele care își doresc să știe cum funcționează platforma, fie începători în domeniu, fie utilizatori frecvenți care vor să se familiarizeze cu modificările aduse de noua platformă SICAP.

Care este durata cursului SEAP/SICAP

Durata acestui curs SEAP/SICAP variază între una și patru zile, în funcție de nevoile și preferințele cursanților. Nu există un număr minim de participanți, cursul se va organiza la cerere.

Care sunt informațiile predate în cadrul cursului SEAP/SICAP

În cadrul acestui curs de perfecționare SEAP, participanților li se vor prezenta atât informațiile de bază precum o descriere generală a site-ului și modalitatea de înregistrare, cât și detalii specifice, necesare pentru o bună desfășurare a activității la locul de muncă care implică utilizarea constantă a platformei.

Acesta este în același timp un curs SEAP pentru autorități contractante și un curs SEAP pentru ofertanți deoarece specialiștii au inclus în agendă informații indispensabile pentru ambele categorii care pot utiliza platforma.

La începutul acestui curs SEAP, fiecare participant va fi ajutat să cunoască secțiunile platformei, mai ales secțiunea „Contul meu” cu submeniurile sale, secțiunea „Notificări” și meniurile principale.

Există anumite documente fără de care utilizarea platformei nu ar fi posibilă. La acest curs licitații SEAP, cursanții vor fi instruiți în detaliu despre DUAE (sDocument Unic de Achiziție European) – întocmire, încărcare la nivelul procedurii.

Pentru a se asigura că fiecare participant, indiferent de nivel, înțelege bine materia, orice cursuri SEAP vor prezenta anunțurile publicitare, anunțurile pentru studii de piață și modalitatea de plată online pentru operatorii economici.

Printre punctele de pe agenda cursului SICAP se numără:

  • Căutarea unor proceduri simplificate și a unor licitații după anumite criterii, online cu loturi și fără loturi;
  • Înscrierea unor proceduri simplificate și a unor licitații deschise online; Printre criteriile de atribuire regăsim prețul cel mai scăzut și cel mai bun raport calitate-preț;
  • Depunerea unei oferte de preț și depunerea unor documente (DUAE, propunere tehnică, ofertă financiară) pentru procedurile simplificate, licitațiile deschise online;
  • Informații utile pentru participarea la faza finală de licitație electronică.

Pentru o mai bună înțelegere a materiei, majoritatea informațiilor vor fi oferite folosind o sesiune DEMO a platformei cu exemple din practică care să ajute fiecare participant să utilizeze cu succes orice secțiune a platformei SEAP/SICAP.

Cursul se poate organiza la cerere, neexinstând un număr minim de persoane.