Propunerea tehnică pentru licitațiile publice poate conține, în funcție de cerințe:
• Descrierea completă a lucrărilor ce vor fi executate (metodologia de execuție);
• Planul de lucru;
• Lista standarde normative în vigoare;
• Planul Calității;
• Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări – pe parcursul execuției lucrărilor;
• Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări – Laborator;
• Proceduri Tehnice de Execuție;
• Informații despre managementul deșeurilor inerte, calitatea execuției, protecția mediului;
• Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii (Manager de proiect, șef de șantier, RTE, Responsabil CQ, responsabil SSM);
• Planul cu măsurile privind protecția mediului (plan de atenuare a impactului de mediu, supraveghere, control si monitorizare);
• Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție acordată;
• Propunerea de management de trafic pe timpul execuției lucrărilor;
• Grafic fizic;
• Grafic Gantt cu evidențierea drumului critic;
• Grafic rețea/ Diagrama Pert;
• Curba “S”;
• Histogramă personal;
• Organizarea de șantier;
• Descrierea planului privind asigurarea pazei șantierului;
• Organigramă;
• Prezentarea Sistemului de Management Integrat.
Propunerile tehnice vor fi elaborate ținând cont de specificațiile fiecărei proceduri în parte, respectând cu strictețe cerințele fișei de date, caietului de sarcini și ale eventualelor clarificărI.