Archives for Noutati

PROJECT MANAGER

We are looking for a PROJECT MANAGER

Equalys Services is delivering software applications with focus on digitizing business processes for customers in Romania.

The role:
> Planning, scoping, allocating resources, setting deadlines, defining the communication strategies, monitoring the costs and deadlines achievement.
> Supervising the activities in each stage of the project and facilitating the communication with the customer.
> Manage each project to keep it on schedule, budgeted costs and adhered to the deadlines.
> Managing risks and reduce issues impact
> Controlling the project through milestones, deliverables quality controls, and documented change requests.
> Single point of contact in front of the customer from the contract management perspective.

Requirements:
> A bachelor’s degree in information technology.
> Previous experience in project management.
> Knowledgeable in project tools and techniques (including estimations, tracking activities, and so on).
> Have technical knowledge for software systems implementation.
> Scoring high in leadership, organization and decision-making.

Application:
> If you know somebody suitable for these positions or if you want to apply, please send a detailed CV by e-mail: office@bid-management.ro

Read more

FRONT END DEVELOPER

We are looking for a FRONT END DEVELOPER

Equalys Services is delivering software applications with focus on digitizing business processes for customers in Romania.

The role
> Presales activities for delivering and coordinating development activities.
> Build and test ergonomic web applications.
> Having focus on security and performance aspects when building applications.
> Improve our technology stack used in building applications and maintain it up to date.
Requirements
> Result driven and problem solver mindset.
> 5+ years of previous experience in building Single Page Web Applications, using JavaScript (ES6) and modern frameworks like Angular and Bootstrap.
> Previous experience with web development technologies like HTML, CSS/SCSS.
> Deep understanding of cross-browser development and browser compatibility.
> Previous experience of working with tools like GIT, Jira, Jenkins.
> Previous experience with Agile work environment.

We offer:

> Personal and professional development.
> A full-time engagement for an undetermined period.
> Attractive compensation and benefits package.

Application:
> If you know somebody suitable for this position or if you want to apply, please send a detailed CV by e-mail: office@bid-management.ro .

Read more

QA SPECIALIST

We are looking for a QA SPECIALIST

Equalys Services is delivering software applications with focus on digitizing business processes for customers in Romania.

Role:
> Presales activities for delivering and coordinating quality testing activities.
> Developing comprehensive and well-structured test plans, test strategies according with the analysis design documentation.
> Executing the testing plans and creating testing reports.
> Collaborating with business analysts in the customer acceptance tests.
> Releasing user manuals and training material for the implemented solutions.

Requirements:
> Result driven and problem solver mindset.
> 2+ years related field work experience.
> Experience for using MS Office suites, Jira and SQL tools (e.g. TOAD, MS SQL Management).
> Experienced practitioner of the Software Development and the Quality Assurance processes and life cycle.
> Good communication skills with teams of developers and business analysts.
> Ability to work independently and paying attention to detail.
> Advanced knowledge with test environments installation.

We offer:
> Personal and professional development.
> A full-time engagement for an undetermined period.
> Attractive compensation and benefits package.

Application:
> If you know somebody suitable for these positions or if you want to apply, please send a detailed CV by e-mail: office@bid-management.ro

Read more

JAVA DEVELOPER

We are looking for a JAVA DEVELOPER

Equalys Services is delivering software applications with focus on digitizing business processes for customers in Romania.

The Role
> Presales activities for delivering and coordinating development activities.
> Design, develop & testing complex Java applications.
> Active involvement in ensuring quality control for software (code review).
> Focus on security and high performance when designing and developing applications.
> Create technical documentation for the developed application.

Requirements
> Result driven and problem solver mindset.
> 5+ years of Experience for Java EE applications designing and development with competences in the following technologies Tomcat, JBoss, Spring IOC, Spring AOP, Spring Security, Spring MVC, Spring Boot, Hibernate, Microservices and Web Services.
> Previous experience of working with tools like GIT, Jira, Jenkins.
> Previous experience with Agile work environment.

We offer:

> Personal and professional development.
> A full-time engagement for an undetermined period.
> Attractive compensation and benefits package.

Application:
> If you know somebody suitable for this position or if you want to apply, please send a detailed CV by e-mail: office@bid-management.ro.

Read more

Ce trebuie să conțină o propunere tehnică pentru construcții?

Propunerea tehnică pentru licitațiile publice poate conține, în funcție de cerințe:
• Descrierea completă a lucrărilor ce vor fi executate (metodologia de execuție);
• Planul de lucru;
• Lista standarde normative în vigoare;
• Planul Calității;
• Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări – pe parcursul execuției lucrărilor;
• Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări – Laborator;
• Proceduri Tehnice de Execuție;
• Informații despre managementul deșeurilor inerte, calitatea execuției, protecția mediului;
• Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii (Manager de proiect, șef de șantier, RTE, Responsabil CQ, responsabil SSM);
• Planul cu măsurile privind protecția mediului (plan de atenuare a impactului de mediu, supraveghere, control si monitorizare);
• Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție acordată;
• Propunerea de management de trafic pe timpul execuției lucrărilor;
• Grafic fizic;
• Grafic Gantt cu evidențierea drumului critic;
• Grafic rețea/ Diagrama Pert;
• Curba “S”;
• Histogramă personal;
• Organizarea de șantier;
• Descrierea planului privind asigurarea pazei șantierului;
• Organigramă;
• Prezentarea Sistemului de Management Integrat.
Propunerile tehnice vor fi elaborate ținând cont de specificațiile fiecărei proceduri în parte, respectând cu strictețe cerințele fișei de date, caietului de sarcini și ale eventualelor clarificărI.

Read more

Graficul Gantt in oferta tehnica pentru licitatii publice constructii

Graficul Gantt, in cadrul procedurilor simplificate, este reprezentarea prin care ofertantul trebuie sa demonstreze ca respecta termenul maxim de executie si finalizeaza etapele/subetapele aferente lucrarilor in timp. De cele mai multe ori, in cadrul caietului de sarcini, se cere sa se reprezinte perioada de mobilizare, jaloanele, momentele cheie, termene pentru testare, punere in functiune, personalul implicat in fiecare etapa, consumul de resurse pe fiecare etapa, utilajele implicate pe fiecare etapa, corelarea graficului general de realizare a investitiei cu procedurile si normativele tehnice, normele de lucru, resursele de materiale, consumurile cu mana de lucru, consumurile privind transporturile si consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, reteaua legaturilor logice si dependentele intre activitati, diagrama drumului critic explicitata pentru fiecare tip de activitate.

Graficul Gantt propus trebuie sa fie realist (calendarul prevazut pentru mobilizare, perioadele de timp prevazute pentru lucrarile provizorii, management de trafic etc.) sunt rezonabile in raport cu complexitatea activitatilor pe care le implica si resursele alocate, sunt prevazute termene pentru testare, punere in functiune si altele asemenea, acestea fiind realiste). De asemenea, el trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie, sa reflecte logic si coerent secventa activitatilor, legaturile dintre acestea, numarul de echipe/personal direct productiv direct implicat, perioadele de constructie, timpi tehnologici de asteptare.

ANAP recomanda ca autoritatile contractante sa stabileasca cerinte de conformitate, in cazul contractelor de lucrari care prezinta un grad scazut de complexitate si care au valoare estimata sub pragul de publicare in JOUE, aceste cerinte de conformitate sunt onorate atunci cand ofertantul prin graficul Gantt demonstreaza ca finalizeaza contractul cu respectarea termenului limita impus de autoritatea contractanta, ca va finaliza „etapele/sectiunile” aferente lucrarilor in timp (in cazul in care constructia se realizeaza pe obiecte de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional) si, de asemenea, ca planificarea ofertantului este conforma cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta.

Ofertele care nu respecta cerintele minime ale autoritatilor contractante vor fi considerate neconforme.

Read more

Consultarea pietei in achizitii – Cum se poate pastra o linie clara de demarcatie intre obiectivitate si influentare a specificatiilor?

Odata cu introducerea noului pachet legislativ privind achizitiile publice, prin introducerea art. 139 din Legea 98/2016 s-a dat posibilitatea institutiilor publice de a apela la procedura de consultare a pietei pentru definirea/verificarea informatiilor care ar putea fi introduse intr-o documentatie de atribuire in situatiile in care urmeaza sa achizitioneze servicii de o complexitate deosebita. Conform art 139 alin 2 In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

Este o modalitate transparenta care, utilizata in mod corect, poate sprijini autoritatile publice sa identifice solutiile de pe piata care le pot raspunde unor nevoi, astfel incat, atunci cand redacteaza documentatiile de atribuire, respectiv specificatiile tehnice, sa permita o competitie reala si corecta.

Acest tip de procedura este inclus si recomandat chiar de Directivele europene, art 40 din Directiva 2014/24/UE, in cadrul acestora incluzandu-se acest pas prealabil initierii procedurilor de atribuire.

Din pacate, in cursul anul 2016, in mod gresit, aceasta procedura a fost inteleasa de anumite autoritati ca o posibilitate de a initia achizitii directe, aceste anunturi de consultari stand la baza multor contracte de achizitie directa. Pe masura insa ce autoritatile contractante vor intelege scopul introducerii aceste etape preliminare, vom asista la o utilizare corecta, pentru acele proceduri de o complexitate deosebita.

Salutam o astfel de initiativa si posibilitate de a verifica piata in privinta solutiilor tehnice care ar exista in vederea acoperirii unor nevoi, dar ne intrebam in ce masura companiile din Romania vor fi active si se vor implica intr-un astfel de demers atata timp cat acelasi legiutor mentioneaza ca exista posibilitatea descalificarii ofertei acelui operator economic care a influentat specificatiile din documentatie. Cu atat mai mult cu cat, in societatea romaneasca, exista un grad foarte mare de neincredere, iar de multe ori prezumtia de nevinovatie nu exista, ci trebuie dovedita.

Totodata, ne punem si in situatia celui al carui punct de vedere, desi argumentat, nu a fost luat in calcul si ne intrebam ce se va intampla daca autoritatile abuzeaza de aceasta posibilitate legala si intra in consultare doar cu anumiti operatori economici.

Pentru a asigura transparenta, legiutorul a decis publicarea anunturilor de consultare a pietei in SEAP, intr-o zona dedicata, publicarea tuturor propunerilor si a documentatiei finale. Art 140 alin 2 din Legea 98 /2016 specifica : Masurile prevazute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor. Decizia privind introducerea unor elemente rezultate in timpul discutiilor este, in final, a Autoritatii Contractante, reprezentantii ei fiind cei care explica si argumenteaza si isi auma in final prevederile documentatiei de atribuire. Strategia de contractare trebuie sa contina explicatii detaliate cu privire la descrierea nevoilor, modalitatea de abordare a proiectului, justificarea specificatiilor si a tuturor cerintelor, asa incat echipa autoritatii trebuie sa inteleaga foarte bine propunerile operatorilor facute in etapa de consultare, inainte de a le introduce in documentatia de atribuire.

Textul legii prevede ca, inainte de a elimina operatorii economici datorita implicarii in etapa de pregatire a licitatiei, sa se verifice daca aceasta implicare a condus la o denaturare a concurentei, motiv pentru care subliniem din nou importanta argumentarii propunerilor facute. Art 140 din Legea 98/2016 (1) In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari autoritatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor prevazute la art. 139 sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.

Incurajam participarea operatorilor economici la procedurile de consultare, incurajam autoritatile sa initieze astfel de demersuri pentru a afla limitarile pietei , dar atragem atentia ca toate aceste schimburi de informatii sa fie facut transparent, justificat si argumentat pentru a nu se ajunge la incalcari ale principiilor care guverneaza achizitiile publice din Romania.

Consideram ca utilizarea unei astfel de proceduri prealabile va conduce la redactarea unor caiete de sarcini cu specificatii actualizate si conforme cu posibilitatile pietei contribuind, totodata, si la scaderea numarului de contestatii datorita conditiilor restrictive si dand posibilitatea companiilor de a competitiona pentru anumite proiecte de interes. Pentru a fi in conformitate cu prevederile legale si a elimina orice urma de indoiala, recomandam operatorilor economici participanti la procedurile de consultare sa faca propuneri fundamentate si argumentate atunci cand participa la astfel de proceduri si nu doar sa incerce introducerea unor diferentiatori fara valoare adaugata pentru autoritatea contractanta.

Oricum, tentativele de directionare, prin specificatiile tehnice, catre anumiti operatori/solutii/produse, sunt sanctionate in conformitate cu Legea remediilor, respectiv Legea 101/2016, aceasta fiind parghia prin care operatorii economici isi pot proteja dreptul de a participa la o licitatie.

Sursa: Wall Street

Read more

Regimul sancționator al deturnării licitațiilor publice

Regimul sancționator al deturnării licitațiilor publice

Când companiile se înțeleg, în mod secret, să crească prețurile ori să scadă calitatea produselor sau a serviciilor pentru clienţii care doresc să achiziţioneze produse ori servicii prin intermediul unei licitaţii vorbim de trucarea/fraudarea licitaţiei (licitaţie frauduloasă).

Noul Cod penal la articolul 246 definește deturnarea licitațiilor publice ca fiind ”fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare”. Această infracțiune se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani.

Când companiile se înțeleg, în mod secret, să crească prețurile ori să scadă calitatea produselor sau a serviciilor pentru clienţii care doresc să achiziţioneze produse ori servicii prin intermediul unei licitaţii vorbim de trucarea/fraudarea licitaţiei (licitaţie frauduloasă). Prin organizarea licitațiilor, autoritățile contractante doresc să obțină prețul cel mai bun. Atunci când companiile concurează, autoritățile contractante pot obține prețuri mai mici sau calitate mai bună și inovație.

Citeste tot articolul aici

Read more

Equalys Services: Adoptarea noului pachet legislativ,
benefică pentru segmentul achizițiilor publice

Înlesnirea procesului de participare la procedurile de achiziții publice, odată cu adoptarea noului pachet legislativ, a adus o schimbare asupra modului în care mediul de business privește colaborarea cu instituțiile statului. Astfel, Equalys Services, prima companie locală de consultanță în domeniul achizițiilor publice, anticipează, pentru 2017, o dezvoltare semnificativă a pieței de profil.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more

Piața de consultanță pentru achizițiile publice,
dezvoltare accentuată în 2017

Equalys Services, prima companie de consultanță din București specializată exclusiv în domeniul achizițiilor publice estimează că, în 2017, piața de profil va cunoaște o dezvoltare accelerată. Iar asta, ca urmare a faptului că adoptarea noului pachet legislativ a dus la creșterea interesului companiilor mici și mijlocii pentru acest tip de proiecte.

Citeste mai mult despre acest articol

Read more